Odměna

SMLUVNÍ

Odměna advokáta bývá běžně dohodnuta individuálně dle odborné a časové náročnosti poskytované služby s přihlédnutím k hodnotě projednávané věci a finančním možnostem klienta. Dohodnuta může být odměna úkonová či podílová.

SMLUVNÍ ODMĚNA ÚKONOVÁ
je stanovena pevnou sazbou za každý jednotlivý úkon.
Cena se pak odvíjí od počtu úkonů.
Úkon definuje advokátní tarif.

SMLUVNÍ ODMĚNA PODÍLOVÁ
Je dána podílem na výsledku.

 

MIMOSMLUVNÍ

Není-li cena dohodnuta, její výše se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

 

       ADVOKÁTNÍ TARIF ZDE >

 

Úvodní konzultace do 15 minut obvykle zdarma.
Při delší konzultaci je obvykle účtována sazba 500,- Kč za započatou půlhodinu.
K cenám je účtována DPH dle platné právní úpravy.